پل های ارتباطی گروه صنعتی کاوه با شما

نشانی:شیراز کیلومتر ۷ بلوار ولایت خیابان امانت.

کد پستی: ۷۱۵۹۷۵۴۳۵۵

تلفکس:۰۷۱۳۷۴۱۹۶۳۳

ماشین آلات کشاورزی:

فروش:۰۹۱۷۳۱۴۰۳۵۵

ماشین الات دامپروری:

فروش:۰۹۱۲۰۶۳۲۳۰۰

تلفکس: ۰۷۱۳۷۲۰۸۶۴۷

مدیر بازرگانی: ۰۹۱۷۳۱۴۰۳۵۵

مدیر تولید: ۰۹۱۷۷۱۴۱۳۱۷