پل های ارتباطی گروه صنعتی کاوه با شما

نشانی:شیراز کیلومتر ۷ بلوار ولایت خیابان امانت.

کد پستی: ۷۱۵۹۷۵۴۳۵۵

تلفکس:۰۷۱۳۷۴۱۹۶۳۳

ماشین آلات کشاورزی:

فروش:۰۹۱۷۳۱۴۰۳۵۵

ماشین الات دامپروری:

فروش:۰۹۱۲۰۶۳۲۳۰۰

تلفکس: ۰۷۱۳۷۴۱۹۶۳۳

واحد بازرگانی: ۰۹۱۷۳۱۴۰۳۵۵ – ۰۹۱۲۰۶۳۲۳۰۰

مدیر تولید: ۰۹۱۷۷۱۴۱۳۱۷

آدرس ایمیل: alirezakaveh@farmkaveh.com