تسطیح لیزری در شیراز

تنها روش مطمئن مناسب و کار بردی جهت تسطیح دقیق اراضی تسطیح لیزری می باشد که از دیدگاه کشاورزان دارای مزایای به  شرح زیر است

۱-کاهش مصرف آب کود و امکان توزیع یکنواخت آب در تمام سطوح مزرعه به طور یکسان

۲-عدم نیاز به مزرعه های عرضی و کم شدن تعداد مرزهای طولی در مزرعه

۳-کفایت یک نفر کارگر برای ابیاری تا سطحی پیش از ۵۰ هکتار

۴-کاهش علفهای هرز و افزایش کیفیت و راندمان محصول به دلیل توزیع یکسان آب و مواد غذایی

۵-افزایش راندمان کار و عمر مفید ماشین و دنباله بند های کشاورزی و کاهش هزینه های تعمیر

۶-سرعت عمل کمباین و کاهش تلفات ریزش محصول در زمان برداشت

۷-کاهش مصرف سوخت

۸-کاهش مصرف برق در آبیاری

۹-افزایش سطح زیر کشت اراضی زراعی به دلیل حذف پشته های اضافی و کانال های آبیاری .

۱۰-عدم نیاز به نقشه برداری به وسیله دوربین مخصوص و به روش مهندسی

۱۱-امکان تسطیح مزارع و سطوح کوچک حتی محیط های محصور مانند گلخانه و انبار ها با دقت بسیار بالا

۱۲-امکان طراحی و احداث جاده های بین مزارع حفر کانالهای زهکش و آبرسان فرعی یا اصلی احداث کانال های آبیاری در مزارع

۱۳-کاهش هزینه عملیات کاشت  داشت و برداشت

۱۴-کاهش مشکلات عصبی و تامین امنیت روانی